Ba mhaith le Féile Amharclannaíochta na Gaillimhe buíochas ó chroí a ghabháil lenár gcuid maoinitheoirí agus comhpháirtithe ar fad do 2021.

Buíochas mór millteach do mhaoinitheoirí agus d’urraitheoirí 2020 agus 2019 as bhur gcuid tacaíochta. Crann taca do na healaíona i nGaillimh iad gnónna áitiúla na Gaillimhe, agus tá muid ag súil go mór leis an lá a mbeidh muid ag filleadh ar na gnónna agus ar na pobail a airíonn muid uainn faoi láthair.

Galway Theatre Festival would like to extend our heartfelt thanks to our 2021 Funders and Partners. 

A huge thank you to all of our 2019 & 2020 funders and sponsors for your support. Local Galway businesses are the cornerstone of the arts in Galway, and we look forward to a time when we can return to the businesses and communities we miss so much. 

There are many ways to partner with GTF, from sponsorship, to business partnerships, to in-kind support. 

If you would like to become a partner and help us develop theatre and performance in Galway, get in touch with Sorcha and Aoife by emailing us at galwaytheatrefestival@gmail.com

Buíochas:
Tá Féile Amharclannaíochta na Gaillimhe fíorbhuíoch de na forais mhaoinithe, de na hurraitheoirí agus de na comhpháirtithe a thugann tacaíocht leanúnach d’ár gcuid oibre.


Tá go leor bealaí ann le tacú leis an bhFéile, idir urraíocht, chomhpháirtíochtaí gnó agus thacaíocht chomhchineáil. 


Má tá suim agat bheith mar chomhpháirtí agus cuidiú linn cúrsaí amharclannaíochta agus léirithe a fhorbairt i nGaillimh, déan teagmháil le Sorcha nó le hAoife trí ríomhphost a sheoladh chuig galwaytheatrefestival@gmail.com

Download our 2019 Nourish Guide