Ba mhaith le Féile Amharclannaíochta na Gaillimhe buíochas ó chroí a ghabháil lenár gcuid maoinitheoirí agus comhpháirtithe ar fad do 2023.

Galway Theatre Festival would like to sincerely thank all our funders and partners for 2023.

There are many ways to partner with GTF, from sponsorship, to business partnerships, to in-kind support. 

If you would like to become a partner and help us develop theatre and performance in Galway, get in touch with Aoife Noone and Aoife Delany Reade by emailing us at galwaytheatrefestival@gmail.com

Buíochas:
Tá Féile Amharclannaíochta na Gaillimhe fíorbhuíoch de na forais mhaoinithe, de na hurraitheoirí agus de na comhpháirtithe a thugann tacaíocht leanúnach d’ár gcuid oibre.

Tá go leor bealaí ann le tacú leis an bhFéile, idir urraíocht, chomhpháirtíochtaí gnó agus thacaíocht chomhchineáil.

Má tá suim agat bheith mar chomhpháirtí agus cuidiú linn cúrsaí amharclannaíochta agus léirithe a fhorbairt i nGaillimh, déan teagmháil le Aoife Ní Nuadháín nó le hAoife Delany Reade trí ríomhphost a sheoladh chuig galwaytheatrefestival@gmail.com